Prototype No.9106

thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female, 29 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Movie: The Boondock Saints, Fight Club, Crank... anything awesome, really.
    Favorite Musician: I like a lot of punk rock, industrial, and alternative stuff.
    Favorite Book or Author: Dante's Inferno, The Nymphos of Rockyflats, Vampire Chronicles...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DrDevience trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
link đã đăng hơn một năm qua
housegrl32 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
For your bài viết in the vampire spot - I was worried I was the only person in that place who hated Twilight!!!:D đã đăng hơn một năm qua