Sophia con beo, panther

thành viên fanpop từ năm November 2014

  • Favorite TV Show: Neben Games of Thrones mag ich Porzellan, Möbel und Marken wie Seltman Weiden
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Like it :) đã đăng hơn một năm qua
sophiaoanther đã đưa ý kiến về David Bowie
David is one of my favourite Stars :) đã đăng hơn một năm qua
XxxFUMMxxX đã bình luận…
Yeah. he's outstanding :D hơn một năm qua
sophiaoanther đã đưa ý kiến về Niall Horan
One of my favourite Stars :) đã đăng hơn một năm qua