Jacob Cohen

thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Male, 23 years old
  • Favorite TV Show: anime
    Favorite Movie: Kick đít, mông, ass
    Favorite Musician: Three Days Grace
    Favorite Book or Author: Kingdom Keepers
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2)

thông tin trên tường của tôi

sonicphantom48 đã đưa ý kiến về Code Geass
Hello My name is sonicphantom48. If bạn tình yêu anime so much, tham gia my anime club, anime universe. It is really cool and i would like it if lots of people contributed to it. Please check it out, as well as the other các câu lạc bộ on my sonicphantom48 trang chủ page đã đăng hơn một năm qua
sonicphantom48 đã đưa ý kiến về Ăn linh hồn
Hello My name is sonicphantom48. If bạn tình yêu anime so much, tham gia my anime club, anime universe. It is really cool and i would like it if lots of people contributed to it. Please check it out, as well as the other các câu lạc bộ on my sonicphantom48 trang chủ page đã đăng hơn một năm qua
sonicphantom48 đã đưa ý kiến về Hóa giải lời nguyền
Hello My name is sonicphantom48. If bạn tình yêu anime so much, tham gia my anime club, anime universe. It is really cool and i would like it if lots of people contributed to it. Please check it out, as well as the other các câu lạc bộ on my sonicphantom48 trang chủ page đã đăng hơn một năm qua
AngelicStar206 đã bình luận…
ok ill go check it out hơn một năm qua