thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Harry Potter series
    Favorite Musician: various artists
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

angel0028 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi.... đã đăng hơn một năm qua
snapeinmymind đã đưa ý kiến về Severus Snape
Gods I am a wreck. I really miss him every day. đã đăng hơn một năm qua
LokiPhandoms đã bình luận…
I know your pain :) hơn một năm qua
RDJ-4EVA đã đưa ý kiến …
Hey! I tình yêu SNAPE 2! đã đăng hơn một năm qua