Joe Ritter

thành viên fanpop từ năm May 2006

  • St. Louis
  • Favorite Movie: Caddyshack
    Favorite Musician: Def Leppard
    Favorite Book or Author: Conan
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Ropis trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Ropis trao các điểm thưởng cho tôi về my links