thành viên fanpop từ năm February 2013

  • Male, 22 years old
  • South Dakota
  • Favorite TV Show: Ed Edd n Eddy, Family Guy, Lost, The Walking Dead,
    Favorite Movie: i like alot of them
    Favorite Musician: I don't have any :/
    Favorite Book or Author: And i don't have any yêu thích sách :/
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
MoreThanFangirl đã đưa ý kiến …
Hi :),

I hope bạn are fine.
Please tham gia my người hâm mộ club: link

Thank bạn and a happy new năm 2016 *-*,
MoreThanFangirl đã đăng hơn một năm qua
slenderman777 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I'm going to being taking a very long break from fanpop, i don't know when i will start using it again.
But bye everyone and happy holidays. đã đăng hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
seeya and happy holidays hơn một năm qua
gtamike_TSGKK đã bình luận…
Never talked to bạn but bye and happy holidays. hơn một năm qua
zanhar1 đã bình luận…
Later, happy holidays. hơn một năm qua
cake
slenderman777 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Happy holidays everybody, here take some cake. đã đăng hơn một năm qua
poulamikundu đã bình luận…
Thanks for the cake!! hơn một năm qua
TheLefteris24 đã bình luận…
Happy Holidays.The Cake Is Delicious !!!! hơn một năm qua
candylover246 đã bình luận…
Mmm cake! hơn một năm qua