Director Of sách old shows and new series

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Favorite TV Show: the middle,kim possible,monk and the other postive các câu lạc bộ bạn see on my thông tin các nhân
    Favorite Movie: narnia! courageous,facing the giants
    Favorite Musician: Skillet,Red
    Favorite Book or Author: narnia,courageous,facing the giants,kingdom's series knights of A series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

skilletfreak291 đã đưa ý kiến về Red vs. Blue
i am on Team cô ca So i am Supporting Team RED đã đăng hơn một năm qua
skilletfreak291 đã đưa ý kiến về Thỏ Bunny
i don't own a bunny but my Brother does
his name is Oliver
but sometimes we called him chum-chum,bun-bun and chumthehut đã đăng hơn một năm qua
meh
skilletfreak291 đã đưa ý kiến về Lizzie McGuire
My neighbor,Dyanna and i used to watch Lizzie McGuire
đã đăng hơn một năm qua