tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TheIrishLAD trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
xin chào m8 guess who I am! đã đăng hơn một năm qua
simmy240 đã bình luận…
Josh??? hơn một năm qua
simmy240 đã bình luận…
Is that you??? hơn một năm qua
TheIrishLAD đã bình luận…
yup! hơn một năm qua
simmy240 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Just đã đăng DAYZ CHAPTER 2 ;) enjoy đã đăng hơn một năm qua
simmy240 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
********HAPPY NEW YEAR********
(P.S 2012 world ending is f****** bullshit) đã đăng hơn một năm qua
metalwolf116 đã bình luận…
i agree with that, it is bò đực, con bò, bull shit hơn một năm qua
anubis210 đã bình luận…
well...its not for another year....December 21st so it says hơn một năm qua
simmy240 đã bình luận…
but as I đã đưa ý kiến its fuc***g bullshit hơn một năm qua