thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Favorite TV Show: Prison Break, Supernatural, The Vampire Diaries, 90210, True Blood, Dr House, One cây Hill, Heartland, Pretty Little Liars, The Secret Life...
    Favorite Movie: Scream 4, 2012, It's a boy girl thing, A walk to remember, Valentine's Day, The Twilight Saga, She's the man, What a girl wants,...
    Favorite Musician: Black Eyed Peas, David Guetta, Adele...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

x-missmckena-x đã đưa ý kiến …
Hiya I am trying to collect research for my dissertation on why people do hoặc dont watch shows on The CW and The WB and I would tình yêu your input, if bạn have a spare few giây Ive created a diễn đàn on the ti vi spot for responses:

link

Thanks x đã đăng hơn một năm qua
big smile
BrightSparkle trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi :) tình yêu the Icon! & you're a nilver fan! tình yêu it :D haha đã đăng hơn một năm qua
jazminexx trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
tình yêu vampire diaries đã đăng hơn một năm qua