tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mischievous
siean đã đưa ý kiến về Sonic người hâm mộ Characters
xD it's been a looooong time since I've passed by, anyone remembers me? xDDDDDDDD đã đăng hơn một năm qua
siean đã bình luận…
YAY! THANKS! hơn một năm qua
mischievous
siean đã đưa ý kiến về Sonic người hâm mộ Characters
and my answer flew down just like that?...!
Wow! I gotta say this club is moving faster than sonic himself!

anyway ... if someone was interested to put his character in a pic like this:
link

just put your request here:
link

I'm not that awful Artist anyway xD đã đăng hơn một năm qua
shadow-g đã đưa ý kiến …
hi im from DA!! đã đăng hơn một năm qua