sinem

thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Female, 26 years old
  • Turkey
  • Favorite Movie: harry potter series
    Favorite Musician: My Chemical Romance
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

haley_scott trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
★˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★Merry*★* 。*˛.
˛°_██_*.。*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★* Christmas*★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫\*˛.* ˛_Π_____.˛* ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\\. ˛*.。˛* ˛.*。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*˚ .˛ ♥ ♥ ♥ đã đăng hơn một năm qua
big smile
mcrkilljoygirl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu UR MCR ICONS!!! XD đã đăng hơn một năm qua
edp đã đưa ý kiến …
Selam :) đã đăng hơn một năm qua