thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Favorite Movie: Người vận chuyển
    Favorite Musician: Taylor Swift
    Favorite Book or Author: the phantom stallion
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

aillah trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
link đã đăng hơn một năm qua
aillah trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
link đã đăng hơn một năm qua
Saphira333 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào tình yêu the biểu tượng it's fab!!!! :) đã đăng hơn một năm qua