shontiona craig

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • 31 years old
  • alanta ga, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

shanice246 has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

TEAMRAYRAY4EVA đã đưa ý kiến …
I ADDE U U R PRETTY đã đăng hơn một năm qua
heart
shanice246 đã đưa ý kiến …
i tình yêu meh today đã đăng hơn một năm qua