Sourandie Sugarcane

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female, 25 years old
  • kẹo Land, North Carolina
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
izzie900 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
please join!
www.fanpop.com/clubs/izzie900 đã đăng hơn một năm qua
sydni2001 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
OMFG AND bạn tình yêu VOCALOID NOW. Vocaloid is my life! đã đăng hơn một năm qua
shadowluvgirl đã bình luận…
HECK YES I DO!! hơn một năm qua
sydni2001 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào x3 haven't talked in awhile! I was wondering where bạn went haha so whats up? đã đăng hơn một năm qua
shadowluvgirl đã bình luận…
Fine, just fighting ba troll stealing my characters on deviantart and spaming lies about me, and giving my characters new looks like Sour-New name Sourandie now. hơn một năm qua