Omega

thành viên fanpop từ năm October 2014

  • Male, 22 years old
  • shadow forest
  • Favorite TV Show: ummm..?
    Favorite Movie: ?
    Favorite Musician: ...*howls*
    Favorite Book or Author: ...?
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

shadow-omega đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
there's almost 2 mill viewers on here, and i bet most of them don't even use fanpop anymore. Then again this was back before all the new sites. đã đăng cách đây 3 tháng
predator-killer đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng hơn một năm qua
lilly_the_wolf đã đưa ý kiến …
hello ! đã đăng hơn một năm qua
shadow-omega đã bình luận…
hey, hru cách đây 3 tháng