Riha

thành viên fanpop từ năm February 2016

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
simrananime trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
This little cat is missing bạn sooo much nee san!~ đã đăng hơn một năm qua
worried
candylover246 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey, uh.. Riha(?). Sorry I wasn't able to answer bạn until now. I hope bạn still remember me.. >_<
Vacation's alright, but somehow it doesn't really feel like a 'vacation'. V_V How about you?
What was that about the 'anime fandom' part? I didn't really get it. ><' đã đăng hơn một năm qua
candylover246 đã bình luận…
Btw, how's it going with your Anime-Planet account? There's a bunch of cool stuff to do there! ^^ hơn một năm qua
big smile
trigniti trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
umm actually the scene after 10 lolz đã đăng hơn một năm qua