Alison㋡Swift

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female, 28 years old
  • Just visiting, Lauderdale, Alabama, United States of America
  • Favorite TV Show: Degrassi: The tiếp theo Generation, That's So Raven, and Barney
    Favorite Movie: Jim Hensen's Dog City
    Favorite Musician: Selena Gomez
    Favorite Book or Author: Selena Gomez and Demi Lovato BFF's Forever
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

bp032491 đã đưa ý kiến …
selena gomez i'm in tình yêu with you. đã đăng hơn một năm qua
bp032491 đã đưa ý kiến …
xin chào selena gomez can i go out with you. đã đăng hơn một năm qua
vlad777 đã đưa ý kiến …
please selena if bạn will email me, roberttyre@att.net the religion that bạn are in is a cult. believe me I know. đã đăng hơn một năm qua