thành viên fanpop từ năm December 2013

  • 22 years old
  • Pittsburg,PA, United States of America
  • Favorite TV Show: Pokemon,Regular Show,Adventure Time,and thêm
    Favorite Movie: Hobbit and Spongebob's first movie
    Favorite Musician: Bruno Mars,Marron 5
    Favorite Book or Author: Percy Jackson series and Seven Wonders:The Colossus Rises
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wolfy33 đã đưa ý kiến …
Happy New Years! :) đã đăng hơn một năm qua
screamingdeath1 đã đưa ý kiến …
Sorry NBN I'll do it đã đăng hơn một năm qua
NothingButNerd đã đưa ý kiến …
Hey, Screamingdeath1 could bạn plz reply to the RP? We need bạn to so we can keep going. đã đăng hơn một năm qua