Sci Guy

thành viên fanpop từ năm September 2014

  • Male, 68 years old
  • Westlake, United States of America
  • Favorite TV Show: Cô vợ phù thủy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

sciguybm has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

sciguybm đã đưa ý kiến về Elizabeth Montgomery
Beautiful woman who did not receive the recognition she should have. The first 5 years of hiển thị she did an excellent diễn xuất job, should have won Emmy. đã đăng hơn một năm qua