Monique

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • Favorite TV Show: Scrubs, Saved bởi The Bell, Smallville, Gossip Girl
    Favorite Movie: Lord of the Rings, Người dơi Begins
    Favorite Musician: Alicia Keys
    Favorite Book or Author: The Ashleys
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi