sazzynewmlen Trainor

thành viên fanpop từ năm January 2015

  • 21 years old
  • Favorite TV Show: vịt đực, drake and josh (only 90s kids!)
    Favorite Movie: Frozen<3
    Favorite Musician: meggy t
    Favorite Book or Author: meghan trainors autobiography
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi