jimini jimin

thành viên fanpop từ năm September 2018

  • Hoa Kỳ
  • Favorite Musician: BTS
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

savejiminsjams đã đưa ý kiến …
I'm here to save jimins jams because I tình yêu him he's probably taller than I am because i'm very short đã đăng hơn một năm qua
kiss
savejiminsjams đã đưa ý kiến …
I tình yêu BTS and I hope I can find people who tình yêu them as much as i do bình luận if bạn tình yêu BTS đã đăng hơn một năm qua
savejiminsjams đã đưa ý kiến …
hi guys I'm new đã đăng hơn một năm qua