Sara G.

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • Female, 30 years old
  • Beja, Portugal
  • Favorite TV Show: house, csi, x-files, etc
    Favorite Movie: Piratas das Caraibas 1.2.3.4.5
    Favorite Musician: metallica, marilyn manson etc
    Favorite Book or Author: Guiness Book
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sarahuddy đã đưa ý kiến về House
OUUOOOU MY fanpop TURN BLUE.... WHAT???? đã đăng hơn một năm qua
sarahuddy đã đưa ý kiến về House
OMG i still can´t ... tjihvbdjvybqovhasrifv...... OMG PLEASE DONT LET THEM END HOUSEEE.... OOOHHH đã đăng hơn một năm qua
crying
sarahuddy đã đưa ý kiến về House
OMG wilson his the one is sick :'(
đã đăng hơn một năm qua
kizjyng đã bình luận…
Shocked too,so sad :( hơn một năm qua
HousesCane đã bình luận…
I'm so sad! :'( hơn một năm qua
briannaslater33 đã bình luận…
same hơn một năm qua