Sarah cây dương xỉ, dương xỉ

thành viên fanpop từ năm December 2014

  • 28 years old
  • Favorite TV Show: Ich schaue mir viele Fernseh Shows an und bin ein người hâm mộ von Taylor und Joan Rivers.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sarahfern đã đưa ý kiến về Hayley Williams
I tình yêu this âm nhạc ;-) đã đăng hơn một năm qua
sarahfern đã đưa ý kiến về Zayn Malik
I tình yêu this âm nhạc ;-) đã đăng hơn một năm qua
sarahfern đã đưa ý kiến về Justin Bieber
I tình yêu this âm nhạc ;-) đã đăng hơn một năm qua