Sana

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 22 years old
  • Pakistan
  • Favorite TV Show: Boring........Tv show..!!=p
    Favorite Movie: moonwalk,a little princess and some moreee...
    Favorite Musician: michael jackson<3(Of CourSe)
    Favorite Book or Author: peter pan..=3
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MJismyheart đã đưa ý kiến …
hye dear...!!! assalamu alaikum..!! how r u?? remember me hoặc forgot? :P đã đăng hơn một năm qua
crying
mjpeterpan7 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Dear Sana,where are you? I truly miss bạn so much!!! đã đăng hơn một năm qua
sana856 đã bình luận…
Sweetheart i m so busy i hope bạn do understand i tình yêu bạn and i miss bạn too...!!<3<3 hơn một năm qua
heart
mjpeterpan7 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
♥.•*¸.•*´¨`*•..•*¨` ❤ .•*¨` .•*¸.•*´¨`*•.♥
vàng silver platinum they are all expensive
But a friendship with people like bạn is priceless
♥.•*¸.•*´¨`*•..•*¨` ❤ .•*¨` .•*¸.•*´¨`*•.♥ đã đăng hơn một năm qua
sana856 đã bình luận…
And bạn tooo!!!<3<3 hơn một năm qua