Na Eun

thành viên fanpop từ năm February 2013

  • Female, 25 years old
  • Korea, South
  • Favorite TV Show: All
    Favorite Movie: Titanic
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

samhyx09 đã đưa ý kiến …
hello kpopsters!!! i'm baaaack!!!!!!! ^_^ đã đăng hơn một năm qua
smile
samhyx đã đưa ý kiến …
hello everyone :) đã đăng hơn một năm qua
smile
xxkpopcrazyxx đã đưa ý kiến …
hello! đã đăng hơn một năm qua
samhyx đã bình luận…
thanks for the fans!!! :) hơn một năm qua