tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cake
sakuraxstars đã đưa ý kiến về Shizaya
Happy Birthday Shizu-chan!!! XD đã đăng hơn một năm qua
big smile
sakuraxstars đã đưa ý kiến về Heiwajima Shizuo
HAPPY BIRTHDAY SHIZU-CHAN! XD đã đăng hơn một năm qua
Shiizuo đã bình luận…
Someone remembered. *Face stays the same, allow amazed.* hơn một năm qua