tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cake
saksssasu đã đưa ý kiến về Sasuke vs Naruto
HAPPY BIRTHDAY SASUKE... đã đăng hơn một năm qua
cake
saksssasu đã đưa ý kiến về Sasuke và Sakura
Happy Birthday Uchiha Sasuke ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
saksssasu đã đưa ý kiến về sharingan
Happy 17th Birthday-Sasuke đã đăng hơn một năm qua