Surviving Mất tích

thành viên fanpop từ năm November 2008

  • 29 years old
  • I live where I want to live, No clue. Really...
  • Favorite TV Show: ... the GIRAFFE hiển thị !!!! and Naruto
    Favorite Movie: forest gump , Naruto movie , pokemon 2000
    Favorite Musician: hillary duff , METRO STATION , TOYBOX , .....to many
    Favorite Book or Author: charlie bone and the hidden king , ROCKET , PIERO, hazel-3017
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hmmm
betterthanher đã đưa ý kiến …
has anyone talked to shika -ino đã đăng hơn một năm qua
NarutoCrypt trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
10 props! u rock, sorry for invading ur tường w/ props! đã đăng hơn một năm qua
NarutoCrypt trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
9 các điểm thưởng đã đăng hơn một năm qua