thành viên fanpop từ năm February 2014

  • Favorite TV Show: pokemon
    Favorite Book or Author: pokemon adventures manga & warriors mèo
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Mariothecool7 đã đưa ý kiến …
i almost forgot about you. it's me pokeball900. do bạn remember me? đã đăng hơn một năm qua
rubyskitty đã đưa ý kiến về Reshiram
Reshiram, "The power of Truth!" đã đăng hơn một năm qua
rubyskitty đã đưa ý kiến về Mudkip, Marshtomp & Swampert
RUBYS MUDKIP/MARSHTOMP/SWAMPERT!!! đã đăng hơn một năm qua