Delena

thành viên fanpop từ năm March 2019

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: the vampire diaries
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

ruby-and-ian has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

ruby-and-ian đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Dear Diary today is 2020 the ngày before valentine’s ngày and Damon and a
i are having a tình yêu story party at Salvatore house
see you
later.
bạn got it right at last đã đăng hơn một năm qua