thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Female, 25 years old
  • The Windy City
  • Favorite TV Show: C:KND, The Vampire Diaries,BTR,TD Series, Glee, Heroes, Gossip Girl, True Blood, Harpers Island, and many, many thêm
    Favorite Movie: Shawshank♥,Shes the Man, Goodfellas, Slumdog Millionaire, Thirteen, American History X, The Green Mile, and The Prestige
    Favorite Musician: BTR,Cobra starship, Boys Like Girls, Relient K, Jason Castro, Sons of Sylvia, and Alex Lambert
    Favorite Book or Author: House of the Scorpion, Uglies series, Incarceron, Gallagher Girl Series, The Hunger Games and Underland Chronicles
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 11 clubs Dedicated (11) Die-Hard Fan in 7 clubs Die-Hard (7)

thông tin trên tường của tôi

Wade_Randy_love đã đưa ý kiến …
haay pls follow hoặc người hâm mộ me đã đăng hơn một năm qua
haley_scott trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
F........FAITHFUL•❤
R........RELIABLE•✿
I.........INTRESTING•❤
N........NICE •✿
D........DIFFERENT•
S........SHARING✿
H........HELPFUL❤
I.........INCREDIBLE•
P........PATIENT•✿ đã đăng hơn một năm qua
MissMuffin38 đã đưa ý kiến …
I tình yêu your icon! :-) đã đăng hơn một năm qua