thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Favorite TV Show: fringe, true blood
    Favorite Movie: Chúa tể những chiếc nhẫn
    Favorite Musician: kings of leon
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi