Sammie

thành viên fanpop từ năm November 2008

  • Favorite Movie: Naruto Movies, all of dem!
    Favorite Musician: uhh... i have lots.... Nickelback, Paramore, Linkin Park, 3 Days Grace.... so on and so forth
    Favorite Book or Author: I like Naruto manga and Warriors (cats) series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

iluvdeidara418 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
i luv your user icon! its so cute! đã đăng hơn một năm qua
giovannimtz trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I Like Lee Too! đã đăng hơn một năm qua