J. Jackson

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Male, 25 years old
  • California
  • Favorite Musician: nicki minaj, beyonce, diggy simmons, michael jackson
    Favorite Book or Author: Don't read sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

geekygirl1999 đã đưa ý kiến …
thanks for the add
im lana
wats upp =P đã đăng hơn một năm qua
rmpearl đã bình luận…
xin chào no problem hơn một năm qua
big smile
tkdiamond trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
THANK bạn THANK U THANK U SOOOOOO MUCH I tình yêu U SOOOOO MUCH FARIE THANK U THANK U THANK U đã đăng hơn một năm qua
rmpearl đã bình luận…
hahaha...Ur welcome lil cuz I tình yêu U TOO hơn một năm qua
tkdiamond đã bình luận…
hahaha i kno u do we had soooo much fun y didnt u come???? hơn một năm qua
rmpearl đã bình luận…
because i gave up my spot for u to go...it meant thêm to u then it did to me cuzzo and i wanted u to be happy hơn một năm qua
hmmm
mzmayhem trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
i miss you:/ i miss talking to youxx đã đăng hơn một năm qua
rmpearl đã bình luận…
sorry im jst busy hơn một năm qua
mzmayhem đã bình luận…
yeah just wish we could speekxx hơn một năm qua
mzmayhem đã bình luận…
xP xx hơn một năm qua