Ria Dave

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 30 years old
  • Favorite Movie: wizard of oz
    Favorite Musician: Selena Gomez
    Favorite Book or Author: midsummer night's dream
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

riula đã đưa ý kiến …
omg :( đã đăng hơn một năm qua
riula đã đưa ý kiến về Cooking
I like cooking
đã đăng hơn một năm qua
luvneopets đã bình luận…
Me too :) hơn một năm qua
riula đã đưa ý kiến …
what's up đã đăng hơn một năm qua