Maya Shell

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • 23 years old
  • Favorite TV Show: 100 âm nhạc video
    Favorite Movie: Black Beauty
    Favorite Musician: Bon Jovi
    Favorite Book or Author: Jon Bon Jovi
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
joanzark trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hey! Nice motto! đã đăng hơn một năm qua
richiefan1 đã bình luận…
thanks! hơn một năm qua
richiefan1 đã đưa ý kiến …
My fans. yall can post what yall think about my set-up đã đăng hơn một năm qua