POTTERHEAD

thành viên fanpop từ năm December 2012

  • Female, 25 years old
  • Brazil
  • Favorite Book or Author: Harry Potter ♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Shukuya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
💖💖💖💖💖💖Wish💖 💖
💛💛💛💛💛💛you
💗💗💗💗💗💗A
💚💚💚💚💚💚Happy
💜💜💜💜💜💜New
🖤🖤🖤🖤🖤🖤Year!
💝💝💝💝💝💝
💞💟💞💟💞💟💞
❣️💌❣️💌❣️💌❣️!! đã đăng hơn một năm qua
Shukuya đã bình luận…
And also nice motto! hơn một năm qua
heart
Hermione4evr trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
✧・゚: *✧・゚*:❄🎄 Merry Christmas! 🎄❄✧・゚: *✧・゚*: đã đăng hơn một năm qua
smile
turtlexteddy đã đưa ý kiến …
I like ur thông tin các nhân đã đăng hơn một năm qua