Selena Bouragard

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 28 years old
  • Bouragardington, United States of America
  • Favorite TV Show: Khắc tinh ma cà rồng
    Favorite Movie: The Vampire's Assistant
    Favorite Musician: All huy hiệu
    Favorite Book or Author: Percy Jackson and the Olympians Series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

reallifevampire đã đưa ý kiến về Justin Bieber
OMG I just found out that my dad shares a b-day with Justin!!!! EEEEE!!!! đã đăng hơn một năm qua
adribieber1994 đã bình luận…
Really i was born on march 2 1994 so i the ngày after hơn một năm qua
iL0veJB đã bình luận…
i was born on march 12 1994 :)) hơn một năm qua
reallifevampire đã bình luận…
actually its on the first amberjane hơn một năm qua
tutifruity111 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thnx 4 adding me đã đăng hơn một năm qua
reallifevampire đã đưa ý kiến về Pirates of the Caribbean 4
om I can't wait for this movie to come to theatres!!!!!!!! eeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
BritAshPos đã bình luận…
I can't wait either! hơn một năm qua