Who even cares?

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female
  • Somewhere over the rainbow, United States of America
  • Favorite TV Show: ~ever changing~ Dance Academy, Parks and a Recreation, Doctor Who, Sherlock, Avatar: The Last Airbender, the Legend of Korra
    Favorite Movie: ~ever changing~ Think Marvel/DC and Disney.
    Favorite Musician: I like indie music, Ed Sheeran, Michael Buble, and orchestral and đàn piano instrumentals.
    Favorite Book or Author: Buy me bữa tối, bữa ăn tối and then I'll have enough time to talk about my yêu thích books.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Alex13126 đã đưa ý kiến …
WHEN DID bạn COME ON
HOW DID I MISS IT
UGH MY PHONE'S BROKE đã đăng hơn một năm qua
rapunzeleah123 đã đưa ý kiến về Biggerstaff Family
hi there all of you. been a while, yeah? đã đăng hơn một năm qua
hsmgirl14a đã bình luận…
yes it has been a while. Hi. hơn một năm qua
rapunzeleah123 đã bình luận…
Wow. hơn một năm qua
harrypotterbest trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Yo
I miss bạn đã đăng hơn một năm qua
rapunzeleah123 đã bình luận…
Whoa xin chào miss hơn một năm qua