Clarissa "Clary" Adele Fairchild-Morgenstern ♥ ♥

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
tham gia please ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
rapounzel97 đã đưa ý kiến về Jeremy Sumpter
Happy Birthday Jeremy Sumpter <333 đã đăng hơn một năm qua
heart
Οn 5th February was Jeremy's Sumpter b-day! Happy 25th birthday Jeremy <3333 đã đăng hơn một năm qua