Christina Fang

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female, 24 years old
  • Naperville, United States of America
  • Favorite TV Show: House of Anubis, Glee, Community, Face Off, Degrassi, New Girl, Big Bang Theory
    Favorite Movie: The Spectacular Adventures of Thalia Everlost
    Favorite Musician: Frailia Pinki
    Favorite Book or Author: Hunger Games
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

randomzchicka đã đưa ý kiến về House of Anubis Couples
Perfect couples are defiantly Fabina, Peddie, Amfie, and Jara! My yêu thích is completely and defiantly Jara. They bring out the BEST in each other! What do bạn guys think? đã đăng hơn một năm qua
fabina1227 đã bình luận…
i agree hơn một năm qua
fabina1227 đã bình luận…
bởi far hơn một năm qua