Froz

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 27 years old
  • London, United Kingdom
  • Favorite Movie: Back to the Future
    Favorite Musician: (Musicians!) Queen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

panisepic đã đưa ý kiến …
wow bạn have a lot of intrests đã đăng hơn một năm qua
MisterH đã đưa ý kiến …
Kid Icarus: Of Myths and Monsters will hit the eShop. đã đăng hơn một năm qua
big smile
randominion đã đưa ý kiến …
SKYWARD SWORD COMES OUT TODAY!!! :D đã đăng hơn một năm qua