Hana Yosei

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Female, 26 years old
  • Dallas, GA
  • Favorite TV Show: Bones, The Golden Girls
    Favorite Movie: Sherlock Holmes, Final fantaisie VII Advent Children Complete, POTO (any aside from 98 and 04 versions)
    Favorite Musician: My Chemical Romance
    Favorite Book or Author: Phantom of the Opera bởi Gaston Leroux
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ramengurl đã đưa ý kiến về Bóng ma trong nhà hát
Guess what tomorrow is??? The 24th anniversary of the Luân Đôn stage show! HOORAY FOR POTO!!! *throws confetti* Everyone where your phantom masks and listien to the OLC tomorrow! đã đăng hơn một năm qua
ramengurl đã đưa ý kiến về Bóng ma trong nhà hát
Ooooh! I wall! I must post... Oh, wait, I am posting... POTO FTW!

lol! I haven't been on here in a while... I must do this thêm often! đã đăng hơn một năm qua
JustHuddy trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Nice icon. ;) đã đăng hơn một năm qua