veronique

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • 31 years old
  • South Africa
  • Favorite TV Show: Gossip Girl, Parks and Recreation, Modern Family, Pretty Little Liars, The Vampire Dairies
    Favorite Movie: Bridesmaids, Mean Girls, The Notebook, Slumdog Millionaire
    Favorite Musician: Nicki Minaj, Lady Gaga, Cheryl Cole, Girls Aloud
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

quinnblair đã đưa ý kiến về Dan and Blair
I simply can't even try to imagine Blair being with anyone other than Dan now đã đăng hơn một năm qua
quinnblair đã đưa ý kiến về Girls Aloud
Cheryl is the best bởi far!!!!! tình yêu Girls Aloud!!! đã đăng hơn một năm qua
quinnblair đã đưa ý kiến về Cheryl Cole
She is absolutely beautiful, the most beautiful woman in the world in my opinion. She's got a great sense of humor and she's extremely talented! đã đăng hơn một năm qua