thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Male, 25 years old
  • Iowa
  • Favorite TV Show: The Penguins of Madagascar
    Favorite Movie: Airplane!
    Favorite Musician: A person
    Favorite Book or Author: Whatever is được trao to me in English class
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

mostar1219 đã đưa ý kiến …
xin chào there đã đăng hơn một năm qua
I just thought of a good idea! In the TV series "Monsters vs Aliens", maybe there should be a clip in the episode where the penguins appear, even if as a small role. Maybe the Monsters characters could give a quick hi to the penguins as they slide in one direction. đã đăng hơn một năm qua
mostar1219 đã bình luận…
Hopefully. hơn một năm qua
Private1sCut3 đã bình luận…
That would be cool!... And Bob Schooley đã đưa ý kiến đậu phụng, đậu phộng bơ Winkies will be mentioned in a MvA episode! =D hơn một năm qua
Riconator đã bình luận…
Also they mentioned the lemurs when Coverton (Jeff Bennet) says: Lemurnade (lemonade) LOL – Liên minh huyền thoại XD hơn một năm qua
Fireshadow đã đưa ý kiến …
bạn are AWESOME! đã đăng hơn một năm qua
quasomeness đã bình luận…
Thx a million! hơn một năm qua