Kylie

thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 29 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: "Pretty Little Liars", "What I like about you"
    Favorite Movie: "Mean Girls"
    Favorite Musician: Justin Bieber, Rihanna, Lady Gaga, Lil Wayne
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

bunnypaublita đã đưa ý kiến …
GO 2 MY thông tin các nhân PAGE I HAVE A BIG ANNOUNCEMENT!
( happy 4th of july ) đã đăng hơn một năm qua
Caro3672 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
and điểm thưởng 7 :) đã đăng hơn một năm qua
Caro3672 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
điểm thưởng 6 đã đăng hơn một năm qua