dana hembree

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female, 26 years old
  • lorain, United States of America
  • Favorite TV Show: none
    Favorite Movie: i want to see justin biebers new one
    Favorite Musician: Justin Bieber
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

01bieber đã đưa ý kiến …
xin chào plzz add me n if ur a belieber plzz tham gia my club BELIEBER 2.0 đã đăng hơn một năm qua
patrece123 đã đưa ý kiến …
Wana b Những người bạn đã đăng hơn một năm qua
patrece123 đã đưa ý kiến …
xin chào đã đăng hơn một năm qua