tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

pt604 đã đưa ý kiến về Lucille Ball
I have a pic of Lucille I got from her when I was little. Its about 60 years old wondering what its worth? đã đăng hơn một năm qua