psp kid

thành viên fanpop từ năm May 2008

  • Male, 28 years old
  • psptown, sonyville
  • Favorite Movie: Harry Potter
    Favorite Musician: too many 2 pick
    Favorite Book or Author: Harry Potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

timbitzk trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Oh my gosh. I just have to give bạn các điểm thưởng for this. It made me lol.
" Do bạn spell words with a "u"?
pspkid1992 picked No:
i had 2 put no because words is spelt with an O wOrds not u " đã đăng hơn một năm qua
timbitzk trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Oh my gosh. I just have to give bạn các điểm thưởng for this. It made me lol.
" Do bạn spell words with a "u"?
pspkid1992 picked No:
i had 2 put no because words is spelt with an O wOrds not u " đã đăng hơn một năm qua